PolskieБез категорииЛісты і зваротыХРЫСЦІЯНСКАЯ ВІЗІЯ

Oświadczenie grupy „Chrześcijańska Wizja” w sprawie militarnej agresji na bratnią Ukrainę i udziału w niej reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Belarusian inter-Christian association, created during peaceful protests of 2020.
Information about the «Christian Vision».
Founding statement of the «Christian Vision» Working Group.
The mission of the «Christian Vision».

Читать на русском Read in English Читати по-українськи Deutsch Беларуская Leggi in italiano Читать на греческом

24 lutego 2020 

Dziś rano reżim Putina przeprowadził agresję militarną na Ukrainę. Jedną z przyczółek tej agresji było terytorium Republiki Białoruś.

My, księża, teologowie i czynni świeccy Kościoła prawosławnego, rzymskiego i greckokatolickiego, anglikańskiego i ewangelickiego zdecydowanie potępiamy agresję reżimu Putina na Ukrainę. W imieniu Jezusa Chrystusa wzywamy do powstrzymania ataku i powstrzymania agresji militarnej!

Jesteśmy oburzeni niekonstytucyjnymi działaniami reżimu Łukaszenki, który udostępnia terytorium Republiki Białorusi obcej armii do agresji na inny kraj. Domagamy się natychmiastowego wycofania wojsk rosyjskich z terytorium Białorusi i podjęcia wszelkich środków, aby zapobiec udziałowi białoruskiego personelu wojskowego w agresji. W imię Jezusa Chrystusa błogosławimy każdego żołnierza białoruskiego i rosyjskiego, który odmawia udziału w agresji wojskowej.

Chrystus powiedział: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”. Dając dostęp armii państwa, które rozpętało agresję militarną przeciwko braterskiemu ludowi Ukrainy, do terytorium naszego kraju Aleksander Łukaszenka naruszył nie tylko Konstytucję Republiki Białoruś, ale także przykazanie Chrystusa.

Uzurpator nie tylko rozpętał terror wobec narodu białoruskiego, ale uczynił go wspólnikiem w bratobójczym grzechu Kaina. Uderzenie, zadane w serce braterskiego ludu z białoruskiego terytorium zbezcześcił naszą ziemię, a przelana krew będzie «głośno wołała z ziemi»! (Rodz.4:10)

Wyrażamy solidarność z narodem Ukrainy, który jest teraz zmuszony uciekać się do zbrojnych środków obrony przed obcą inwazją. Modlimy się razem z chrześcijanami Ukrainy o szybkie przywrócenie pokoju. Modlimy się za wszystkich niewinnych ludzi, którzy zginęli, życie i godność każdego z nich jest bezcennym darem od Boga. Deptanie tego daru jest grzechem wobec Boga, Stwórcy i Ojca wszystkich ludzi. Wzywamy do ochrony wszystkich atakowanych miast i wiosek.

Prosimy przywódców kościelnych Rosji i Białorusi o podniesienie głosu w obronie pokoju, potępienie agresji, wezwanie obecnych władz Rosji i Białorusi do zaprzestania wszelkich działań wojennych i wszelkimi możliwymi sposobami zrekompensowania już wyrządzonych szkód.
Wzywamy światową wspólnotę chrześcijańską do modlitwy i solidarności oraz do wspierania wysiłków pokojowych, aby powstrzymać agresję militarną.

Zwracamy się do Boga Wszechmogącego, Stwórcy dziejów narodów i arbitra ludzkich losów. Panie, ześlij nam pokój Twojego Królestwa, w którym nie dobywa się ani jednego miecza. Pobłogosław nas, abyśmy postępowali zgodnie z Twoimi naukami o prawdzie, sprawiedliwości i miłości. Niech Twój Duch Święty uzdrowi serca zranione nienawiścią, oświeci umysł zaciemniony przez złośliwość, obudzi sumienie, które utraciło zdolność odróżniania dobra od zła.

Modlimy się o pokój!